Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018
 
 
 

Πρόγραμμα Ημερίδας

Παρουσιάσεις powepoint (σε pdf)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Αστέγους

Κώστας Δημουλάς (Καθηγητής Παντείου, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πιλοτικής Καταγραφής Αστέγων), 
Η εμπειρία της καταγραφής αστέγων: επόμενα βήματα

Eθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Άμεση παρέμβαση στην αστεγία

ΟΚΑΝΑ 
Επίκαιρες παρεμβάσεις και σχεδιασμός για τους αστέγους

Δήμος Αθηναίων
Πιλοτική δομή άμεσης πρόσβασης Safe Haven

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
Μετάβαση νέων από ιδρύματα στην αυτόνομη διαβίωση

Δήμος Θεσσαλονίκης
Κοινωνική και οικονομικά προστιτή κατοικία στη Θεσσαλονίκη  

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
Πιλοτικό πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη

Σχεδία 
supporting people - support themselves 

Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά
Δράσεις για Στέγαση και Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης

 

 

 

 

OMBRELLA KATO


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 
Back to top