Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018
 
 
 

domes header

Πληροφορίες για δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους ανά Δήμο.

Ανοικτά Κέντρα Ημέρας
Τα «Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων» είναι ανοικτές δομές άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Υπνωτήρια
Τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας
Οι «Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας» είναι δομές φιλοξενίας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Παρέχουν υπηρεσίες στέγασης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής και διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα
Τα «Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα» είναι δομές αυτόνομης διαβίωσης για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ακίνητα που μισθώνονται, παραχωρούνται ή ανήκουν στον Φορέα Λειτουργίας. Στα άτομα που διαμένουν σε Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα παρέχονται παράλληλα εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης όπως,  ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συνδρομή, συμβουλευτική και διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Παρακάτω δίνονται πληροφορίες  για διαθέσιμες υπηρεσίες σε μεγάλους Δήμους της χώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Φορέα Λειτουργίας της κάθε δομής ή την την Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σας.
 

domes header

Πληροφορίες για δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους ανά Δήμο.

Ανοικτά Κέντρα Ημέρας
Τα «Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων» είναι ανοικτές δομές άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Υπνωτήρια
Τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας
Οι «Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας» είναι δομές φιλοξενίας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Παρέχουν υπηρεσίες στέγασης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής και διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα
Τα «Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα» είναι δομές αυτόνομης διαβίωσης για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ακίνητα που μισθώνονται, παραχωρούνται ή ανήκουν στον Φορέα Λειτουργίας. Στα άτομα που διαμένουν σε Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα παρέχονται παράλληλα εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης όπως,  ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συνδρομή, συμβουλευτική και διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Παρακάτω δίνονται πληροφορίες  για διαθέσιμες υπηρεσίες σε μεγάλους Δήμους της χώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Φορέα Λειτουργίας της κάθε δομής ή την την Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σας.
 

ΑΘΗΝΑ

Δομές για αστέγους στους κεντρικούς Δήμους της Αθήνας 

Α/Α Περιοχή  Τύπος Δομής Φορέας Λειτουργίας Περιγραφή Διεύθυνση  Επικοινωνία
1 Δήμος Αθήνας

Ημερήσια & Στεγαστική

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης & Ξενώνας επείγουσας υποδοχής και φιλοξενίας

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

213 2039706/771/778
 2 Δήμος Αθήνας

Ημερήσια

Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

 Κεντρική Υπηρεσία

Πειραιώς 35

210 5246516
3

Δήμος Αθήνας

Ημερήσια

PRAKSIS

Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας 

Δεληγιώργη 26-28

210 520 5200

4

Δήμος Καρέα

Στεγαστική

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κοινωνικός Ξενώνας Καρέα 

Λεωφ. Αγίου Ιωάννη Καρέα 116

210 7646027

5 Δήμος Αθήνας

Στεγαστική

ΚΥΑΔΑ

Ξενωνας Ξενοδοχείο ΙΟΝΙΣ ΚΥΑΔΑ

Χαλκοκονδύλη 

210 5246516
6 Δήμος Αθήνας

Στεγαστική

ΚΥΑΔΑ

Εστία των Αθηνών

Πατησίων

210 5246516
7 Δήμος Αθήνας

Στεγαστική

Ερυθρός Σταυρός

Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων 

Επικούρου 34

 210 3313772
8 Δήμος Αθήνας

Στεγαστική

Δήμος Αθηναίων

Υπνωτήριο 'Γιατροι του Κόσμου'

Αλικαρνασσού 49

 210 3213150
             

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δομές για αστέγους στον Πειραιά και τους όμορους Δήμους

Α/Α Περιοχή  Τύπος Δομής Φορέας Λειτουργίας Περιγραφή Διευθυνση  Επικοινωνία
1 Δήμος Πειραιά Ημερήσια Κοινωφελής Δημοτική Επιχείριση Πειραιά Κεντρική Υπηρεσία - Κοινωνικές υπηρεσίες Ζωσιμαδών 11 & Ελ.Βενιζέλου

210 4101753 / 756

2

Δήμος Πειραιά

Ημερήσια & Στεγαστική 'Ομιλος για την Unesco Πειραιώς & Νήσων Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας & Υπνωτήριο Ακτή Ποσειδώνος 2-4

 2104967757

3

Δήμος Πειραιά

Ημερήσια ΜΚΟ Praksis - Περιφέρεια Αττικής Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων  Ζωσιμάδων 44

 4 Δήμος Νίκαιας-Ρέντη Ημερήσια Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Καραολή Δημητρίου & Ηρώων Πολυτεχνείου 19  213 2021909/910
 5 Δήμος Νίκαιας-Ρέντη Στεγαστική Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικός Ξενώνας Ρέντη 
Θεσσαλονίκης 9 213 2018610
6 Δήμος Νίκαιας-Ρέντη Ημερήσια & Στεγαστική 'Ομιλος για την Unesco Πειραιώς & Νήσων Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας & Υπνωτήριο Κοτυώρων 35

2104967757

             
             

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

 Δομές για αστέγους στην Υπόλοιπη Ελλάδα

Α/Α Περιοχή  Τύπος Δομής Φορέας Λειτουργίας Περιγραφή Διευθυνση  Επικοινωνία
1 Δήμος Αγρινίου Ημερήσια & Στεγαστική Δήμος Αγρινίου Ανοικτό Κέντρο Ημέρας & Υπνωτήριο 30 χλμ Αγρινίου – Ιωαννίνων (Λειβαδάκια)

2641027512 (Κέντρο Ημέρας)
2641053202 (Υπνωτήριο)

2 Δήμος Ηρακλείου Ημερήσια & Στεγαστική Δήμος Ηρακλείου Κέντρο Αστέγων (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας & Υπνωτήριο) Λ. Ικάρου 121 2810 336050
3 Δήμος 
Θεσσαλονίκης
Στεγαστική Δήμος Θεσσαλονίκης  Υπνωτήριο Ανδρέου Γεωργίου 13 2310 528811 
4 Δήμος 
Θεσσαλονίκης
Ημερήσια Δήμος Θεσσαλονίκης  Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Μοναστηρίου 62   2310527938
5 Δήμος Ιωαννιτών Στεγαστική Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών Υπνωτήριο ΚΕ.ΚΩ.Π. (Λιμνοπούλα) 2651073277
6 Δήμος Λαρισαίων Στεγαστική Δήμος Λαρισαίων Δομή υποστήριξης Αστέγων (Υπνωτήριο) Παναγούλη 54 2410626212
             
             

OMBRELLA KATO


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 
Back to top