Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018
 
 
 

diaxceirisi header 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσων υλοποιεί το έργο της διασύνδεσης των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους για την διαχείριση των στεγαστικών αιτημάτων που υποβάλλονται σε αυτές.

Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση ενιαίας λειτουργίας και συντονισμού των φορέων για την διαχείριση των στεγαστικών αιτημάτων, η βελτίωση της πρόσβασης των αστέγων σε υπηρεσίες και η παροχή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Τα στοιχεία θα αξιοποιούνται στο πλαίσιο δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού περιοδικής παρακολούθησης του φαινομένου της έλλειψης στέγης και θέσπισης κατάλληλου θεσμικού πλαισίου.

Η εφαρμογή της διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων» με Δικαιούχο την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  και με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, Ε.Π.Μ.Δ.Τ. 2014-2020. Για να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή θα πρέπει να έιστε εγγεραμμέςνος χρήστης.

Είσοδος στην εφαρμογη Διαχείρισης Στεγαστικών Αιτημάτων 

diaxceirisi header 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσων υλοποιεί το έργο της διασύνδεσης των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους για την διαχείριση των στεγαστικών αιτημάτων που υποβάλλονται σε αυτές.

Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση ενιαίας λειτουργίας και συντονισμού των φορέων για την διαχείριση των στεγαστικών αιτημάτων, η βελτίωση της πρόσβασης των αστέγων σε υπηρεσίες και η παροχή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Τα στοιχεία θα αξιοποιούνται στο πλαίσιο δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού περιοδικής παρακολούθησης του φαινομένου της έλλειψης στέγης και θέσπισης κατάλληλου θεσμικού πλαισίου.

Η εφαρμογή της διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων» με Δικαιούχο την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  και με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, Ε.Π.Μ.Δ.Τ. 2014-2020. Για να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή θα πρέπει να έιστε εγγεραμμέςνος χρήστης.

Είσοδος στην εφαρμογη Διαχείρισης Στεγαστικών Αιτημάτων 

Θεσμικό Πλαίσιο

Λίστα Διασυνδεδεμένων Φορέων

.

Ετήσια Στατιστικά

.

OMBRELLA KATO


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 
Back to top