Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018
 
 
 

katagrafi2

Η καταγραφή των αστέγων είναι μια διαδικασία αποτύπωσης του πλήθους και των χαρακτηριστικών των αστέγων στο δρόμο και σε δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους, στεγαστικές και ημερήσιες. Στόχος της καταγραφής είναι η παροχή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για το σχεδιασμό και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών, καθώς και η δικτύωση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την μεθοδολογία, τα εργαλεία και τα αποτελέσματα της καταγραφής αστέγων του Υπουργείου Εργασίας.

Πιλοτική καταγραφή αστέγων 2018
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πραγματοποίησε τον Μάιο του 2018 πιλοτική καταγραφή αστέγων που διαβιούν στο δρόμο ή εξυπηρετούνται από τις δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους, σε επτά μεγάλους Δήμους της χώρας: Αθηναίων, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ν. Ιωνίας, Ιωαννίνων και Τρικάλων.
Την επιστημονική επιμέλεια και το συντονισμό της πιλοτικής καταγραφής ανέλαβε το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου. 
Τα αποτελέσματα της πιλοτικής καταγραφής θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού περιοδικής παρακολούθησης του φαινομένου της έλλειψης στέγης και θέσπισης κατάλληλου θεσμικού πλαισίου. 
Η πιλοτική καταγραφή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων» με Δικαιούχο την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  και συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, Ε.Π.Μ.Δ.Τ. 2014-2020.

Είσοδος στην εφαρμογή καταγραφής αστέγων 

katagrafi2

Η καταγραφή των αστέγων είναι μια διαδικασία αποτύπωσης του πλήθους και των χαρακτηριστικών των αστέγων στο δρόμο και σε δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους, στεγαστικές και ημερήσιες. Στόχος της καταγραφής είναι η παροχή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για το σχεδιασμό και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών, καθώς και η δικτύωση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την μεθοδολογία, τα εργαλεία και τα αποτελέσματα της καταγραφής αστέγων του Υπουργείου Εργασίας.

Πιλοτική καταγραφή αστέγων 2018
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πραγματοποίησε τον Μάιο του 2018 πιλοτική καταγραφή αστέγων που διαβιούν στο δρόμο ή εξυπηρετούνται από τις δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους, σε επτά μεγάλους Δήμους της χώρας: Αθηναίων, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ν. Ιωνίας, Ιωαννίνων και Τρικάλων.
Την επιστημονική επιμέλεια και το συντονισμό της πιλοτικής καταγραφής ανέλαβε το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου. 
Τα αποτελέσματα της πιλοτικής καταγραφής θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού περιοδικής παρακολούθησης του φαινομένου της έλλειψης στέγης και θέσπισης κατάλληλου θεσμικού πλαισίου. 
Η πιλοτική καταγραφή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων» με Δικαιούχο την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  και συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, Ε.Π.Μ.Δ.Τ. 2014-2020.

Είσοδος στην εφαρμογή καταγραφής αστέγων 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την καταγραφή των αστέγων ακολουθείται μια σύνθετη μεθοδολογία ποσοτικής και ποιοτικής καταγραφής με τέσσερα διαφορετικά ερωτηματολόγια/φόρμες καταγραφής, ανάλογα με τις επιμέρους κατηγορίες των ομάδων στις οποίες στοχεύει η καταγραφή:

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Είναι υπό διαμόρφωση η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του πλαισίου διαδικασιών για την καταγραφή των αστέγων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

OMBRELLA KATO


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 
Back to top