Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018
 
 
 

stegasi header

Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση μετάβαση αστέγων σε αυτόνομη διαβίωση, παρέχοντας υπηρεσίες στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, εργασιακής επανένταξης και διασύνδεσης με τις υπάρχουσες πολιτικές επιδοματικής στήριξης. Ειδικότερα, παρέχει:

 • Επιδότηση ενοικίου για διάστημα 24 μηνών
 • Επιδότηση για λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού (οικοσκευή και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας)
 • Επιδότηση εργασίας για διάστημα 12 μηνών
 • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για επιπλέον διάστημα 12 μηνών
 • Υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης
 • Συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη
 • Διασύνδεση με συμπληρωματικές υπηρεσίες και παροχές

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και υλοποιείται από Δήμους, ΝΠΔΔ και πιστοποιημένα ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος είναι ο ΟΠΕΚΑ.

Υλοποιήθηκε αρχικά το 2014 υπό τον τίτλο «Στέγαση και Επανένταξη» και ακολούθως το 2018. Από το 2020 έχει θεσμοθετηθεί ως μόνιμη δημόσια πολιτική καταπολέμησης της έλλειψης στέγης με την πρόβλεψη για ανά διετία εφαρμογή του από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.

stegasi header

Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση μετάβαση αστέγων σε αυτόνομη διαβίωση, παρέχοντας υπηρεσίες στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, εργασιακής επανένταξης και διασύνδεσης με τις υπάρχουσες πολιτικές επιδοματικής στήριξης. Ειδικότερα, παρέχει:

 • Επιδότηση ενοικίου για διάστημα 24 μηνών
 • Επιδότηση για λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού (οικοσκευή και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας)
 • Επιδότηση εργασίας για διάστημα 12 μηνών
 • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για επιπλέον διάστημα 12 μηνών
 • Υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης
 • Συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη
 • Διασύνδεση με συμπληρωματικές υπηρεσίες και παροχές

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και υλοποιείται από Δήμους, ΝΠΔΔ και πιστοποιημένα ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος είναι ο ΟΠΕΚΑ.

Υλοποιήθηκε αρχικά το 2014 υπό τον τίτλο «Στέγαση και Επανένταξη» και ακολούθως το 2018. Από το 2020 έχει θεσμοθετηθεί ως μόνιμη δημόσια πολιτική καταπολέμησης της έλλειψης στέγης με την πρόβλεψη για ανά διετία εφαρμογή του από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΠΕΚΑ – Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 opeka

Για περισσότερες πληροφορίες: https://opeka.gr/

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη

OMBRELLA KATO


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 
Back to top