Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018
 
 
 

epidoma header

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των νοικοκυριών με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα για την εξόφληση των στεγαστικών τους δαπανών και η πρόληψη της απώλειας στέγης.

ΙΙ. ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Το μηνιαίο ύψος του επιδόματος είναι το ακόλουθο:

Σύνθεση Νοικοκυριού Ύψος Επιδόματος
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 70€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 105€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 140€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 175€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 210€

 

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Για την ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Εισόδημα

Σύνθεση Νοικοκυριού Συνολικό Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 7.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη έως 10.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος έως 14.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη έως 17.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω έως 21.000€

 

2. Περιουσία

α. Ακίνητη περιουσία:

Σύνθεση Νοικοκυριού Φορολογητέα Αξία
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 120.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη έως 135.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη έως 150.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη έως 165.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω έως 180.000€

 

β. Κινητή περιουσία (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα κλπ):

Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 7.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη έως 10.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη έως 14.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη έως 17.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω έως 21.000€

 

3. Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος του επιδόματος και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού  πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε έτη.

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr, στην οποία μπορείτε να αναζητήσετε αναλυτικότερες πληροφορίες.

epidoma header

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των νοικοκυριών με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα για την εξόφληση των στεγαστικών τους δαπανών και η πρόληψη της απώλειας στέγης.

ΙΙ. ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Το μηνιαίο ύψος του επιδόματος είναι το ακόλουθο:

Σύνθεση Νοικοκυριού Ύψος Επιδόματος
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 70€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 105€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 140€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 175€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 210€

 

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Για την ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Εισόδημα

Σύνθεση Νοικοκυριού Συνολικό Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 7.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη έως 10.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος έως 14.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη έως 17.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω έως 21.000€

 

2. Περιουσία

α. Ακίνητη περιουσία:

Σύνθεση Νοικοκυριού Φορολογητέα Αξία
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 120.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη έως 135.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη έως 150.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη έως 165.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω έως 180.000€

 

β. Κινητή περιουσία (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα κλπ):

Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 7.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη έως 10.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη έως 14.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη έως 17.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω έως 21.000€

 

3. Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος του επιδόματος και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού  πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε έτη.

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr, στην οποία μπορείτε να αναζητήσετε αναλυτικότερες πληροφορίες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Επικοινωνία: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Υποστήριξη για υποβολή αιτήσεων παρέχουν οι Δήμοι και τα Κέντρα Κοινότητας.

ΟΠΕΚΑ

Ανάπτυξη λογισμικού: ΗΔΙΚΑ ΑΕ σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος καθορίζονται στην υπ΄αρ. Δ13οικ.71670/202127-9-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4500 τ.Β΄), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 15 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 τ.Α΄), καθώς και στο άρθρο 78 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 τ.Α΄) και στα άρθρα 17 και 18 του Ν.4659/2020 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

 

OMBRELLA KATO


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 
Back to top