Αρχική

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποιεί ως κύριος έργου με Δικαιούχο την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. το έργο «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων» με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, Ε.Π.Μ.Δ.Τ. 2014-2020, με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και καταγραφής του πληθυσμού των αστέγων που διαβιούν στο δρόμο και εξυπηρετούνται από τις δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους.

Η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί στην Πιλοτική Καταγραφή Αστέγων σε επτά Δήμους της χώρας: Αθηναίων, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ν. Ιωνίας, Ιωαννίνων και Τρικάλων. Την επιστημονική επιμέλεια της πιλοτικής καταγραφής έχει αναλάβει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής καταγραφής θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού και κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, επιδιώκοντας τη βελτίωση του επιτελικού ρόλου του Υπ. Εργασίας και του σχεδιασμού των πολιτικών, τη δικτύωση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους και την απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης των αστέγων σε υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Εργασίας ευχαριστεί όλους τους Φορείς και τους εθελοντές που συνεργάστηκαν στον σχεδιασμό της μεθοδολογίας και των εργαλείων καταγραφής, και συμμετείχαν στην πιλοτική καταγραφή.

Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους ‘Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα, Χρήστος Νικολογιάννης, C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018