Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018
 
 
 

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.astegoi.gov.gr/referral οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους διασυνδέονται ηλεκτρονικά, υποβάλλουν και διαχειρίζονται στεγαστικά αιτήματα μέσω on line παρακολούθησης της διαθεσιμότητας κλινών συμβατών με το προφίλ των αιτούντων στέγαση. Ειδικότερα, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα:

  • Καταγραφής του αριθμού των στεγαστικών αιτημάτων και ταχύτερης εξυπηρέτησης τους μέσω on line παραπομπών,
  • Εξαγωγής στοιχείων για το προφίλ των ατόμων που αιτούνται στέγαση και εξυπηρετούνται από δομές αστέγων,
  • Εξαγωγής στοιχείων για το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των δομών αστέγων με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον επανασχεδιασμό τους. 

OMBRELLA KATO


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 
Back to top